+ 86 - 13306617111 ya@everyoung-cn.com
Bơm nổ

Bơm nổ

●Bộ l.c. tích hp, van rẽ nhánh。


●kt;


●Chu kỳ làm vidk c 30 phút / không liên tdk c。

Chi tiount swn v v v

BƠM NỔ

Yoilp1227C 12 v

Yoilp1227C 24 v

●75l / phÚt

●20注

●Động cơ nam châm vnh cửu chounng cháy nổ vi bo vệ chounng nhiount。

●Bộ l.c. tích hp, van rẽ nhánh。

●kt;

●Chu kỳ làm vidk c 30 phút / không liên tdk c。

●Chống mư

●1 / CTN 11 / 10kgs 26,5x25x36cm

1

热门标签:máy bm nổ, Trung quurc, nhà ccp, nhà s许t, nhà máy s许t ti Trung quurc
cầu Gử我》
Baidu
map