+86-13306617111 ya@everyoung-cn.com
bơmchuyểnnhiênliệu15 gpm

bơmchuyểnnhiênliệu15 gpm

●ngcơnamchâmVĩnhcửuchốngCháynổvớibảovệvệchốngnhiệt。


●bộlọcTíchHợp,vanrẽnhánhượcthiếtkếgắgắnvàothùnghouặcthùng。


●kếtcấuổbi,khôngcầnBôiTrơn。

chitiếtsảnphẩm

DC Diesel /bơmXăng

YOILP1226C 12V

YOILP1226C 24V

●57L /Phút

●15GPM

●ngcơnamchâmVĩnhcửuchốngCháynổvớibảovệvệchốngnhiệt。

●bộlọcTíchHợp,vanrẽnhánhượcthiếtkếgắgắnvàothùnghouặcthùng。

●kếtcấuổbi,khôngcầnBôiTrơn。

●Chukỳlàmviệc30phút /khôngLiênTụC。

●chốngmưa

●1 / CTN 11 / 10kgs 26,5x25x36cm

1

热标签:bơmchuyểnnhiênliệu15 gpm,trungquốc,nhàcungcấp,nhàsảnxuất,nhàmáysảnxuấtxuấtttại
gửiyêucầu
Baidu
map