+86-13306617111 ya@everyoung-cn.com
BơMEX50

BơMEX50

●50L/Phút
●ngcơnamchâmvĩnhcửuchốngCháynổvớibảovệquátảinhiệt。
●bộlọcTíchHợp,vanbỏqua。

chitiếtsảnphẩm

Piusi Ex50

1229M-BTC 12V/24V 1229M-BTC 12V/24V 1229M-BTC 12V/24V

●50L/Phút

●ngcơnamchâmvĩnhcửuchốngCháynổvớibảovệquátảinhiệt。

●bộlọcTíchHợp,vanbỏqua。

●vớiống柴油Cao su 4mét。

●vớiVòiphuntựng。

1


热标签:bơmex50,trungquốc,nhàcungcấp,nhàsảnxuất,nhàmáy,sảnxuấttại
gửiyêucầu
Baidu
map