+ 86 - 13306617111 ya@everyoung-cn.com
Vòi phun bùng nổ
  • 静音喷嘴
  • m99 - 75 2

Vòi phun bùng nổ

●Bộ vòi phun không cvi Swath mount mặt hoặc hai mặt


●207KPa / 30psi


●18、2l / phÚt

Chi tiount swn v v v

m99 - 75

Vòi phun bùng nổ

●Bộ vòi phun không cvi Swath mount mặt hoặc hai mặt

●207KPa / 30psi

●18、2l / phÚt

●10.4 chichieu rading Swath

●Gắn vào giá đỡ hoặc khung ATV bằng kẹp vi kèm

●Vòi phun Boomless bằng dyh ng thau cho 7mswath v26i hai mặt hoặc mount mặt 3,5m


Chú phổ bi
cầu Gử我》
Baidu
map