+86-13306617111 ya@everyoung-cn.com
bơmnhiênliệudi diộng 12伏

bơmnhiênliệudi diộng 12伏

bơmnhiênliệudidi di v ng 12伏特,cácbơmcánhqánhqánhqánhqámồinàycóphớtCơKhímbảmbảmbảtincậyliênTụC

chitiếtsảnphẩm

BộBơM柴油

bơmnhiênliệudidi di v ng 12伏特,cácbơmcánhqánhqánhqánhqámồinàycóphớtCơKhímbảmbảmbảtincậyliênTụC

nhỏgọn,toànvàdángtincậy,chúngCóthểc的sửdụngdụngtrangbịmáybơmáybơmnhiênliệuvàlắp


Yoilp 1224BT-68-12V

•BộBơMMDieselCóLọC

•với4máy

•VớICAO SU 4MétTrênSàn软管

•cósúng柴油tự

•50L /phút

Image001

热标签:bơmnhiênliệudi di v ng 12伏特,trungquốc,nhàcungcấp,nhàsảnxuất,nhàmáysảnxuấtxuấtttạittại
gửiyêucầu
Baidu
map